PIC00004095MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN MITOITUS JA PUMPUN VALINTA

Maalämpöjärjestelmän  mitoituksessa  parhaaseen lopputulokseen päästään kun aluksi talonne lämmönkeruu, tuotanto ja lämmönjako tarkastetaan ja  tasapainotetaan toimivaksi kokonaisuudeksi, eli kaivo/ maapiiri ja maalämpöpumppu sovitetaan talonne lämmönjakoon ja asukkaiden kulutustottumuksiin.

 

Lähtökohtana on kerätä mahdollisimman tarkat tiedot talon energiankulutuksesta, siis kuinka paljon sähköä, öljyä, puuta tai kaukolämpöä on kulutettu vuosittain ja huipputehon tilanteissa.  On hyvä kerätä kulutustiedot useammalta vuodelta, ja jos mahdollista myös kylmimpien talvipäivien tiedot, energian kulutus /kWh, patteriveden lämpötila,  sekä sisä- ja ulkolämpötilat. Talon muiden mahdollisten lämmityslaitteiden, esim. takan ja aurinkokeräimien  käyttö huomioidaan, samoin asukkaiden määrä, kulutustottumukset, yms.  Asiantuntijamme  syöttää tiedot  laskentaohjelmaan  ja  vertaa tulosta toteutuneeseen kulutukseen. Tarvittaessa mitoitus lasketaan vielä kokemusperäisesti. Näin saadaan talonne todellinen energiantarve selville,  josta edelleen kaivon/maapiirin koko määritetään.

 

Maalämpöpumpun koko valitaan yleensä ns. täystehomitoituksesta sopivasti  alaspäin.  Esimerkikkinä voidaan mitoittaa ok-talo Etelä-Suomessa, jossa mitoituslämpötila on  -26 C. Kerätyn tiedon ja laskentaohjelman perusteella tiedetään, että -26 C pakkasessa talo vaatii 10 kW lämmitystehon pitämään sisälämpötila +19 C normaalikäytössä. Tuossa tilanteessa 10 kW tehoinen ”täystehopumppu” riittäisi ja kävisi  koko ajan ilman lisävastuksien käyttöä. Kun kovia pakkaspäiviä on Etelä-Suomessa vuosittain vain muutama, vuosittaisen keskilämpötilan ollessa + 7C, esimerkin täystehopumppu olisi  yli  99 % ajasta  liian tehokas, eli pumppu kävisi  tarpeettoman lyhyitä jaksoja ja kuluisi turhaan. Kun pumppua pienennetään, esim.  80% :iin huipputehon tarpeesta, tässä esimerkissä 8 kW:iin, tarkoitetaan 80% osatehomitoitusta, mikä ei riitä -26C pakkasella pelkällä maalämmöllä, vaan tarvittava lisäteho 2kW tehdään maalämpöpumpun vastuksilla ja ostosähköllä. Lisäkustannus on kuitenkin hyvin pieni koska kovia pakkasia on harvoin. Huomattavasti suurempi etu kuitenkin saavutetaan, koska osatehomitoituksella käyntijaksot pitenevät kaikissa olosuhteissa, ja pumppu on paljon sopivampi +7  vuotuiseen keskilämpötilaan verrattuna. Pumppu myös käynnistyy harvemmin, käy pidempiä jaksoja ja kuluu vähemmän.  Näin maalämpöpumpun koko optimoidaan  yleensä. n. 70-90% osatehoiseksi. Mallin valintaan vaikuttaa vielä asennustilan rajoitukset, käyttöveden tarve, varaajan tarve ja mahdollisten muiden järjestelmien, kuten aurinkokeräinten, poreammeen yms. vaatimukset.   

 

STIEBEL ELTRON maalämpöpumppujen korkeista tehokertoimista, COP jopa yli 5, seuraa alhaisempi sähköenergian tarve ja  alhaisemmat käyttökustannukset kaikkiin muihin merkkeihin verrattuna. Suurempi ilmaisenergian osuus ei tule tyhjästä, vaan vaatii vastaavasti  hieman syvemmän kaivon  tai pitemmän maapiirin, siis kertainvestointi  energiakaivoon tai maapiiriin on hieman suurempi verrattuna kilpailijoiden vähemmän tehokkaisiin  malleihin.